LUDK jaunā sezona[2014/09/08]

Uzsākot 9. sezonu, Latvijas Universitātes debašu klubs aicina pievienoties jaunus biedrus, kas vēlas izmantot iespēju apgūt argumentācijas, kritiskās domāšanas un publiskās uzstāšanās prasmes.

Lai uzzinātu vairāk par debatēm un debašu kluba darbību visi interesenti aicināti 10. septembrī 18.30 LU galvenās ēkas 101. telpā apmeklēt iepazīšanās nodarbību, kurā notiks arī paraugdebates par tēmu "Vai nacionālas valstis izzudīs 21. gadsimta laikā?". Tēma izvēlēta, lai parādītu debatēm raksturīgo kritisko skatījumu uz itkā neapšaubāmām lietām un piedāvātu ar argumentu palīdzību ieskatīties iespējamos scenārijos, kas raksturos nākotnes pasauli. Vairāk informācijas par paraugdebatēm pasākuma FB lapā.

Debašu nodarbības notiks visa gada laikā pirmdienās un trešdienās 18.30, tajās ir iespējams piedalīties bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.
Lai pieteiktos debašu kluba aktuālās informācijas saņemšanai, rakstīt uz debates[et]lu.lv.


Latvijas Universitātes Debašu klubs rīko atvērtās nodarbības par aktīvisma kustībām [2014/02/18]

Februāra beigās LU debašu klubs piedāvā visiem interesentiem apmeklēt tikšanos ar mūsdienu aktīvisma kustību pārstāvjiem un iepazīt debašu klubu kā, iespējams, labāko vietu pretrunīgu ideju apspriešanai.

Četros vakaros būs iespēja klausīties sarunās un uzdot jautājumus par dzīvnieku tiesībām, patērniecības kritiku, feminismu un protestu nozīmi demokrātijās, tiekoties ar viesiem no nevalstiskajām organizācijām un aktīvistiem, kas šīs idejas pārstāv. Sarunas tiks veidotas pēc debašu kluba nodarbību principiem – uzaicinātajiem viesiem būs jāaizstāv savs viedoklis pret kritisku skatījumu no debašu kluba dalībnieku puses.

Aicinām apmeklēt pasākumu sēriju debašu kluba nodarbību laikos pirmdienās un trešdienās pulksten 18.30 Raiņa bulvārī 19, 101. telpā.

Pirmā nodarbība par dzīvnieku tiesībām un vegānismu jau trešdien, 19. februārī. Tajā būs iespēja tikties un uzdot jautājumus pret kažokzvēru audzētavām vērsto protesta akciju organizētājam un biedrības “Dzīvnieku Brīvība” aktīvistam Sandrim Ādminim.

Katra no sarunām koncentrējas uz noteiktu jautājumu, kas šajā gadījumā būs – vai pilsoniski aktīvam studentam būtu jākļūst par vegānu? Nodarbību plakāts.


Izmaiņas nodarbību norises vietā [2013/10/04]

Turpmāk LU Debašu kluba nodarbības notiks LU galvenajā ēkā 240. telpā, Raiņa bulvārī 19 otrajā stāvā blakus Mazajai aulai.


Sākas LUDK 8. sezona [2013/09/07]

2013. gada sezona sākusies ar pārmaiņām - turpmāk nodarbības notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 403. audtorijā. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās pulksten 18.30 - 19.30, ar debatēm līdz 20.30.

Aicinām mūsu atvērtajām nodarbībām pievienoties ikvienu, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes - neskaitāmi piemēri ir pierādījuši, ka prasmi izcili uzstāties publikas priekšā var apgūt jebkurš, ja vien ir atbilstoši mācību apstākļi. Un mūsu klubs to nodrošina.

Debates attīsta arī kritisko domāšanu un spēju apstrādāt informāciju, kas sevišķi noderēs studiju saspringtākajos brīžos, bet nodarbībās apspriestie temati ļaus iegūt pilnīgāku priekšstatu par mūsdienu pasaules sarežģītajām norisēm.

Pēc pamatprasmju iegūšanas ikvienam ir iespēja sacensties debašu turnīros Latvijā un ārvalstīs - ceļošana, pasākumi vietējo ieteiktajos bāros un neskaitāmi jauni paziņas. Iepriekšējā gadā LUDK debatēja turnīros Igaunijā, Lietuvā, Slovēnijā, Ukrainā un Lielbritānijā, šogad plānots vēl plašāks vēriens un vairāk iespēju.

Aicinām iepazīt debašu kluba gaisotni šī gada 13. septembrī LU Mazajā Aulā, kur pulksetn 18.30 notiks paraugdebates par tēmu "Vai augstākā izglītība mūsdienās ir zaudējusi savu nozīmi", pēc tam jau neformālākā atmosfērā iepazīt Vecrīgas bārus un iegūt jaunas paziņas no citām fakultātēm. Debašu plakāts.


Nodarbību plāns [2012/09/27]

 1. Ievads
  Kas ir debates?
 2. Arguments: uzbūve
  Kas ir arguments, un kādas daļas veido argumentu?
 3. Arguments: nosaukums
  Kas ir argumenta nosaukumus, un kāpēc tas ir nepieciešams? Kā izvēlēties labu nosaukumu savam argumentam?
 4. Arguments: izklāsts
  Kāpēc ir nepieciešams argumenta izklāsts? Kas ir jāievēro, izklāstot argumentus (loģikas likumu piemērošana, nonākšana līdz spriedumam)? Kāda ir laba argumenta izklāsta struktūra? Jautājumi, uz kuriem jāatbild argumenta izklāstā: 1) kas tas ir (vērtības izskaidrošana), 2) kāpēc tas notiks (kāpēc cēlonim būs sekas), 3) kāpēc tas, kas notiks, ir būtiski, 4) kā tas saistās ar rezolūciju.
 5. Arguments: piemēri
  Kāpēc nepieciešami piemēri? Kā izvēlēties labus un būtiskus piemērus, un kādas ir izplatītākās kļūdas piemēru izvēlē (piemēram, personīgā pieredze)?
 6. Arguments: svarīgums
  Kā saprast, vai arguments ir svarīgs?
 7. Arguments: biežākās kļūdas, veidojot argumentu
  Kādus argumentus nav vērts izmantot, un ko nedrīkst darīt, izklāstot argumentus?
 8. Argumenta atspēkojums
  Kāda nozīme ir argumenta atspēkojumam debatēs? Veidi, kā var atspēkot argumentus: 1) argumenta loģiskās problēmas (loģiskās saites pārraušana, novirzīšana), 2) argumenta nebūtiskuma pierādīšana, 3) aizstāvētās vērtības svarīguma apšaubīšana. Ko nedrīkst darīt, atspēkojot argumentu (piemēram, neuzbrūk runātājam, kritizē argumentu, nevis cilvēku, kurš to izskaidro)?
 9. Ievads vērtībās
  Kas ir vērtība un vērtību avoti? Kā debatēs tiek izmantotas vērtības?
 10. Cilvēktiesības
  Kas ir cilvēktiesības? Kādi ir to vispārīgie principi un robežas? Kur var un vajag piesaukt cilvēktiesības? Kā tās mijiedarbojas ar sabiedrību un likumiem?
 11. Samērīgums
  Kad debatēs var runāt par samērīgumu (situācijas, kad vienas vērtības nodrošināšana kaitē citai vērtībai, kad kādu tiesību nodrošināšana apdraud citas tiesības)? Kā izanalizēt abu konfliktējošo vērtību samērīgumu un pierādīt, ka kāda no tām ir svarīgāka? Nozieguma un soda samērīgums.
 12. Rezolūcija
  Kas ir rezolūcija? Rezolūcijas analīze: 1) kas ir varas aģents, kurš varētu veikt rezolūcijā doto darbību, 2) kas tiek saprasts ar rezolūcijā dotajiem vārdiem, 3) ko nozīmē šī darbība un kādas ir tās robežas.
 13. Runas struktūra un apkopojošā runa
  Ko un kādā secībā ir jāpasaka savas runas laikā? Kā veidot runas, kurās debates tiek apkopotas?
 14. Jautājumi
  Kādus jautājumus uzdot pretinieku komandām? Kad pieņemt jautājumus?
 15. Valsts pārvalde un režīmi
  Demokrātijas un autoritārisma, kā arī prezidentālas un parlamentāras demokrātijas priekšrocības un trūkumi.
 16. Vērtības: BAUDA (hedonisms)
 17. Vērtības: sabiedrības kopējā labklājība un laime (utilitārisms)
 18. Vērtības: VIENLĪDZĪBA
 19. Vērtības: BRĪVĪBA
 20. Vērtības: TAISNĪGUMS
 21. Vērtības: DROŠĪBA
 22. Vērtības: PIENĀKUMS
 23. Morāles KOPIENA (SOCIĀLAIS KAPITĀLS)
 24. Dilemmas
  Situācijas, kad, sasniedzot vienu vērtību, tiek atmesta kāda cita vērtība. Kā pierādīt, ka kāda no tām ir svarīgāka?
 25. Dilemmas: DROŠĪBA – PRIVĀTĀ DZĪVE
  Kā, panākot lielāku drošību, piemēram, aizliedzot anonimitāti internetā, tiek kaitēts privātumam?
 26. Dilemmas: HEIDONISMS – DROŠĪBA
  Piemēram, narkotiku lietotāja brīva izvēle gūt baudu, un draudi, ko viņš šādā veidā rada sabiedrībai.
 27. Dilemmas: VALSTS NEDALĀMĪBA – TAUTAS PAŠNOTEIKŠANĀS
 28. Dilemmas: VĀRDA BRĪVĪBA – CENZŪRA
 29. Klasiskās debašu tēmas: PROSTITŪCIJA
 30. Klasiskās debašu tēmas: HOMOSEKSUĀLIMS
 31. Klasiskās debašu tēmas: NARKOTIKAS
 32. Klasiskās debašu tēmas: SIEVIEŠU TIESĪBAS
  Tradicionālās dzimumu lomas un veidi, kā panākt sieviešu vienlīdzības iedibināšanu sabiedrībā.
 33. Klasiskās debašu tēmas: NOZIEGUMS UN SODS VAI REHABILITĀCIJA
  Debates par sodu politiku. Kas ir noziedznieks – ļaunprātīgs likuma pārkāpējs vai upuris? Ko iesākt ar noziedzniekiem – bargi sodīt vai palīdzēt mainīties un pāraudzināt? Kādi soda veidi ir pieļaujami? Nozieguma un soda samērīgums.
 34. Loģika: ievads loģikā
  Kas ir loģika? Kādi ir loģiski pareizi argumenti?
 35. Loģika: izplatītākās loģikas kļūdas
  Kādi argumenti tiek uzskatīti par loģiski kļūdainiem (logical fallacies)? Kuras ir izplatītākās loģikas kļūdas? Kā izvairīties no šādiem argumentiem un kā tos atspēkot, ja tos ir izmantojis kāds cits cilvēks?
 36. Loģika: manipulācijas ar īstenību
  Dažādi veidi, kā fakti tiek sagrozīti, lai liktu tiem izklausīties tā, kā vajag. Veidi, kā tiek manipulēts ar statistiku.
 37. Starptautiskās attiecības
 38. Militārie konflikti
 39. Ievads politekonomijā
 40. Uzstāšanās māksla
  Ievads retorikā ar praktiskiem padomiem. Kā tikt galā ar dažādām problēmām (lampu drudzis, stomīšanās, auditorijas "paņemšana" utt.)?
 41. Debašu tiesāšana
  Kritēriji, pēc kuriem tiek tiesātas akadēmiskās debates.

Sākas LU Debašu kluba 7. sezona [2012/09/07]

Latvijas Universitātes Debašu klubs sāk jaunu debatētāju apmācību. 2012. gada rudens semestra pirmā nodarbība notiks pirmdien, 17. septembrī no pulksten 18.30 līdz 21.00, 101. telpā LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19.

LU Debašu klubā ikviens iemācīsies argumentēti pamatot savu viedokli un pamanīt kļūdas citu cilvēku argumentācijā, diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī uzlabot savas oratora prasmes. Pie tam, debatētājam vienmēr ir taisnība, jo debatētājs prot citus par to pārliecināt.

Tie, kas vēl nezin, kas ir debates, ir aicināti apmeklēt LU Debašu kluba organizētajās paraugdebates 14. septembrī no pulksten 18.30, Raiņa bulvārī 19, Lielajā aulā. Tēma būs dzimumu līdztiesība, un debatēsim par to, vai ir pareizi ar likumu noteikt, ka sievietēm un vīriešiem, atrodoties publiskās vietās, tiek noteiktas atšķirīgas prasības par to, kādam jābūt viņu apģērbam, proti, vīriešiem ir atļauts no mājas iziet bez krekla, savukārt sievietēm nav ļauts būt redzamām ar kailām krūtīm. Debatēs ievērosim principu “nopietni par nenopietno” un apskatīsim, kā šī prasība ietekmē stereotipus, sabiedrībā pastāvošo attieksmi pret abu dzimumu pārstāvjiem un vai tā ir pretrunā ar vienlīdzības principu.

Pēc paraugdebatēm būs iespēja debatētājiem uzdot jautājumus un komentēt viņu argumentus, kā arī uzzināt vairāk par debatēm un LU Debašu klubu. Pēc debatēm būs neformālā daļa, kad Vecrīgā atzīmēsim LUDK 7. sezonas sākumu.


Aizvadītā turnīra rezultāti [2011/12/02]

26. un 27. novembrī Latvijas Universitātē tika aizvadīts valsts mēroga debašu turnīrs „LUDK Ziemassvētku kauss 2011”. Turnīra galvenā tiesnese bija daudzu parlamentāro debašu turnīru pieredzes bagātā Līva Andersone. Savukārt noslēgumā pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī LU rektors Mārcis Auziņš un LU Studentu padomes pārstāvis Filips Lastovskis

Divu dienu laikā sešos debašu riņķos komandām bija jāsacenšas oratora spējās un argumentācijā par vai pret (atkarībā no izlozētās lomas) šādām rezolūcijām:

Finālam kvalificējās divas komandas no Latvijas Universitātes un pa vienai no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Vidzemes Augstskolas (ViA). Tieši ViA komandai vislabāk izdevās pārliecināt tiesnešus par to, ka valdībai nebūtu jāsoda narkotiku izplatītāji par viņu klientu pastrādātajiem noziegumiem.

Četras finālistu komandas saņēma dāvanas no apgāda Zvaigzne ABC. Savukārt paši labākie kopā ar uzvarētāju komandas kausu un turnīra labākā runātāja medaļu ieguva arī ielūgumus uz Jaunā Rīgas Teātra izrādēm.

Komandu rezultātus katrā debašu riņķī var apskatīt šeit. Savukārt atsevišķu runātāju iegūtos punktus var apskatīt šeit.


LUDK Ziemassvētku kauss 2011 [2011/11/24]

Turnīra dienas kārtība

1. diena (26. nov.)
10.00-10.45 Reģistrācija (vestibilā Raiņa bulv. 19)
11.00-11.30 Turnīra atklāšana un instruktāža
11.30-13.30 1. debašu riņķis
13.30-15.30 2. debašu riņķis
15.30-16.00 Pusdienas (ēdnīcā "Amica" Raiņa bulv. 19)
16.00-18.00 3. debašu riņķis
18.00-20.00 4. debašu riņķis 
21.00 vakara pasākums (klubā Nabaklab)
2. diena (27. nov.)
9.00-9.45 Reģistrācija (vestibilā Raiņa bulv. 19)
10.00-12.00 5. riņķis
12.00-14.00 Pusfināli
14.00-14.30 Pusdienas (ēdnīcā "Amica" Raiņa bulv. 19)
14.30-16.30 Fināls (LU Mazajā aulā Raiņa bulv. 19)
16.30-17.00 Balvu pasniegšanas ceremonija

Laba ziņa vidusskolēniem [2011/10/03]

Ņemot vērā salīdzinoši zemo aktivitāti Rīgas skolu debašu dzīvē, Latvijas Universitātes Debašu kluba pārstāvji ir nolēmuši beidzot lauzt ledu un visā pasaulē un pat Latvijas reģionos populāro debašu kultūru ienest arī galvaspilsētā.

Mūsuprāt, prasme publiski uzstāties un argumentēti izteikt savu viedokli ir viena no svarīgākajām īpašībām nopietnai karjerai gandrīz jebkurā jomā. Debatēšana iemāca arī ātri un kvalitatīvi apstrādāt informāciju - atlasīt vajadzīgo un atmest lieko, kas vēlāk krietni atvieglo mācības augstskolā.

Tajā pašā laikā debates ir arī spēle - intelektuāla un ļoti aizraujoša, tādēļ mācīšanās process ir vairāk nekā interesants. Tas dod iespēju apspriest sabiedrībā aktuālus jautājumus ar līdzīgi domājošiem jauniešiem un, piedaloties turnīros, iegūt draugus no visas Latvijas. Turnīros iespējams debatēt gan latviski, gan likt lietā angļu valodas zināšanas.

Aicinām visus interesentus noskatīties paraugdebati 5. oktobrī 16.30 Mazajā aulā LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19 un sākot no 10. oktobra nākt uz nodarbībām pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 18.00. Tā kā mūsu mērķis ir debašu kultūras attīstība Latvijā, nodarbības un konsultācijas ir par brīvu. Vidusskolēnu debates atšķirībā no studentu debatēm notiek Karla Popera debašu stilā.


Talantīgas domāšanas veidošana [2011/09/26]

LU Debašu klubs sper soli uz priekšu neformālās izglītības jomā. Šajā semestrī studentiem būs iespēja apmeklēt lekciju ciklu "Talantīgas domāšanas veidošana", kuru vadīs zinātnieks ar daudzu gadu pētījumu pieredzi šajā jomā Jūlijs Muraškovskis. Ievadlekcija notiks 29. septembrī pulksten 19.15 LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 205. telpā. Ieeja bez maksas. Pasākumu varēs vērot arī tiešraidē LU portālā. Arī turpmāk lekcijas norisināsies turpat katru otro ceturtdienu. Laiks tiks precizēts. Jaunumiem var sekot šeit.

Lekcijās būs iespēja apgūt gan asociatīvās domāšanas vadību, gan pretrunu risināšanas metodes, gan citas noderīgas prasmes. Teorija ir papildināta ar lielu daudzumu interesantu faktu no vēsturē notikušajiem zinātniskajiem atklājumiem.


Priekšvēlēšanu publiskā debate [2011/09/14]

Sakarā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām daudz tiek runāts par to, ka vēlētājiem ir jāizdara gudra izvēle, ka mēs vairs nedrīkstam uzķerties uz lētiem solījumiem u.tml. Bet kā to panākt?

LU Debašu klubs rīko publisko debati, kuras rezolūcija ir „Šī valdība balsot atļaus tikai tiem vēlētājiem, kas nokārtos eksāmenu.” Debatē četru dažādu nozaru studenti izvirzīs argumentus un pretargumentus vēlētāju eksaminēšanai pirms to pielaišanas pie balsošanas urnām. Sagaidāms, ka komandu cīņas rezultātā izkristalizēsies balsošanas kritēriji, kas raksturīgi nepārdomātai vēlētāju izvēlei, un kritēriji, kas raksturo gudru vēlētāju.

Debate notiks britu parlamentāro debašu stilā 14. septembrī 101. telpā Raiņa bulvārī 19 no pulksten 16.30 līdz 17.30. To varēs vērot klātienē, kā arī tiešraidē vai vēlāk noskatīties ierakstu.


6. debašu sezona var sākties [2011/08/31]

Jau 5. septembrī atsāksies treniņi agrāko gadu debatētājiem. Savukārt jauno debatētāju apmācība sāksies 12. septembrī. Bet tos, kas vēlas iepazīties ar LU Debašu klubu jau iepriekš, gaidīsim 6. septembrī pulksten 16.30 LU Mazajā aulā, kur norisināsies LU Studentu servisa rīkotais pasākums „Esi aktīvs - iesaisties!”. Priekšstatam par britu parlamentārajām debatēm šeit pat debašu kluba mājas lapā ir pieejami mācību materiāli par argumentu veidošanu, atspēkošanu un debatēs biežāk izmantotajām vērtībām.

Septembra mēnesī būs iespēja noskatīties arī vairākas publiskās debates par rezolūcijām, kas saistītas ar vēlēšanu sistēmu. Šīs debates notiks 14., 21. un 28. septembrī 1. auditorijā no pulksten 16.30. Klausīties aicināts nākt ikviens interesents. Tāpat šīs debates varēs redzēt tiešraidē LU portālā kā arī vēlāk noskatīties ierakstu.


Popera debašu turnīrs ir noslēdzies [2011/08/21]

Pagājušās nedēļas nogalē LU notikušajā Popera debašu turnīrā piedalījās 15 debatētāji no dažādiem Latvijs reģioniem, bet uzvarēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda "Jaunieši ar balsi". Lai gan "Zvejnieki" no Jelgavas 4. vidusskolas, kas finālā pārstāvēja apstiprinošo pusi, ieguva otro vietu, debašu turnīra atmosfēra liecināja, ka lielākā daļa klātesošo ir par balstiesību piešķiršanu vēlētājiem jau no 16 gadu vecuma. Arī visi klātesošie politiķi, Jakovs Pliners, Ilze Kļava, Pēteris Pūrītis, Solvita Āboltiņa, Klāvs Olšteins un Raivis Dzintars, lielākā vai mazākā mērā pauda atbalstu šai idejai.

Turnīrā biežākie sadursmes punkti debatēs radās par valsts politikas ietekmi uz jauniešiem un jauniešu garīgo briedumu. Piemēram, ja apstiprinošā puse minēja argumentu, ka 16 gadu vecumā jaunieši sāk izjust likumdošanas ietukmi uz savu dzīvi vēl nozīmīgāk kā līdz tam, jo ir jāizvēlas, kur mācīties pēc 9. klases pabeigšanas vai arī tiem, kas sāk strādāt, līdz ar to kļūst svarīgi, kā tiek iztērēti viņu maksātie nodokļi, tad noliedzošā puse apgalvoja, ka šajā vecumā bērniem vēl nav pietiekami nozīmīgas politiskās pieredzes, lai spētu adekvāti izvēlēties, un ka bērnu intereses vēlēšanās pārstāv viņu vecāki. Savukārt uz noliedzošās puses argumentu, ka 16 gadu vecumā bērni vēl nav gana pieauguši, ka viņu attīstība vēl turpinās, oponenti iebilda, ka šajā vecumā jauniešiem jau ir kriminālatbildība un arī tiesībās salaulāties, tātad uzņemties atbildību par dzīves biedru un bērniem. Līdz ar to viņi varot uzņemties atbildību arī par savu balsojumu.


Popera debašu turnīrs Universitātē [2011/08/04]

Austrijā jauniešiem balsstiesības ir jau no 16 gadu vecuma. Vai arī Latvijā tas ir nepieciešams? Šī ir unikāla iespēja piedalīties Popera debašu turnīrā ne tikai skolēniem, bet arī ikvienam debašu draugam. 12. augustā Latvijas Universitātē norisināsies Popera debašu turnīrs. Rezolūcija "Latvijā tiesības vēlēt ir/nav jāpiešķir no 16 gadu vecuma."

Fināla debati komentēs un vērtēs politisko partiju un partiju apvienību pārstāvji. Jau šobrīd savu dalību ir apstiprinājusi Solvita Āboltiņa no "Vienotības" un Jakovs Pliners no "PCTVL". Vairāk informācijas turnīra plakātā[83 KB].


LUDK publiskā debate par e-cigaretēm [2010/12/07]

Vairākās valstīs elektronisko cigarešu (e-cigarešu) izplatīšana ir ierobežota vai pat pavisam aizliegta kā, piemēram, Austrālijā. E-cigarešu izplatītāji apgalvo, ka tā ir laba alternatīva parastajām cigaretēm un palīdz atmest smēķēšanu. Savukārt tabakas kontroles organizācijas apgalvo, ka e-cigaretes esot pat bīstamākas par ierastajām. Kā tad īsti ir?

8. decembrī pulksten 18.30 Raiņa bulvārī 19 1. auditorijā uz šo jautājumu meklēsim atbildi publiskajā debatē „Vai elektroniskās cigaretes ir labākas par parastajām?”. Pasākumu organizē „LU Debašu klubs” (LUDK) un „Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrība” (LUAVIV). Notikums tiks translēts tiešraidē LU portālā. Pasākumā piedalīsies debatētāji no LU Debašu kluba, "Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālās koalīcijas" (TAKLNK) prezidents Jānis Caunītis, LUAVIV valdes priekšsēdētājs Jānis Supe kā arī vairāki elektronisko cigarešu izplatītāju pārstāvji. Pasākuma ierakstu var noskatīties šeit.

Uzstāšanās secība būs šāda:

18.30 - 18.35 atklāšanas uzruna,
18.35 - 18.55 piecu minūšu garas ekspertu uzstāšanās,
18.55 - 19.25 LU Debašu kluba debate, izmantojot ekspertu argumentus,
19.25 - 20.00 zāles diskusija.

LUDK 2. pagrīdes miniturnīrs [2010/12/04]

LU Debašu klubs aicina ikvienu interesentu ar vai bez iepriekšējas debašu pieredzes piedalīties debašu turnīrā "LUDK 2. pagrīdes miniturnīrs". Pasākums notiks Raiņa bulvārī 19, LU Juridiskajā fakultātē 4. decembrī. Var ierasties jau gatavas komandas divu debatētāju sastāvā vai arī atsevišķi debatētāji, kuriem tad piemeklēsim komandas biedrus. Šoreiz turnīra tēma ir globālie jautājumi. Tas nozīmē, ka rezolūcijas jeb debašu tēmas būs saistītas ar starptautiskiem jautājumiem. Galvenais tiesnesis būs Andis Vaičulis. Pasākumā nav dalības maksas, bet ir balvas.

Dienas kārtība būs šāda:

09:30 - 10:00 Reģistrācija
10:00 - 12:00 1. riņķis
12:00 - 14:00 2. riņķis
14:00 - 15:00 Pusdienu pārtraukums
15:00 - 17:00 3. riņķis
17:00 - 19:00 Pusfināls
19:00 - 21:00 Fināls
21.00 - 21.30 Noslēgums

1. pagrīdes miniturnīra rezultāti [2010/11/10]

Turnīrā piedalījās 12 komandas no 5 debašu klubiem: Rīgas Ekonomikas augstskolas, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes, partiju apvienības „Vienotība” jauniešu organizācijas un, protams, LUDK.

Mērķis dot jauniem debatētājiem iespēju gūt turnīra pieredzi vienkāršos apstākļos ir sasniegts – dalībnieku skaitā bija arī studenti, kas ar debatēm bija saskārušies tikai teorētiski vai vispār nemaz. Turklāt izdevās organizēt debates gan latviski, gan angliski, gan arī abās valodās runājošām komandām.

Komandu rezultāti:

Individuālie rezultāti:

Pilnas rezultātu tabulas pieejamas PDF formātā [50 KB].

Debašu tēmas jeb rezolūcijas bija:

 1. Šī valdība legalizēs viendzimuma laulības.
 2. Šī valdība piešķirs finansējumu tikai tām augstskolām, kas būtiski paaugstinās uzņemšanas prasības.
 3. Šī valdība uzskata, ka Latvijā ir vajadzīgs progresīvais nodoklis.
 4. Šī valdība piešķirs pilsonību visiem Latvijas nepilsoņiem.
 5. (Fināls) Šī valdība ziedos daļu nodokļu naudas ANO starptautiskās palīdzības programmām.

Turnīra galvenais tiesnesis bija Vēstures un filozofijas fakultātes students Helmuts Caune. Organizatorisko pusi nodrošināja Datorikas fakultātes students Raivis Ieviņš komandā ar Andi Vaičuli un Austru Jērāni.


LUDK aizsāk jaunu tradīciju [2010/11/01]

Latvijas Universitātes Debašu klubs (LUDK) aizsāk jaunu tradīciju - vienas dienas britu parlamentāro debašu turnīrus latviešu valodā. Tie būs treniņturnīri oficiālo turnīru starplaikos ar mērķi iepazīties un apmainīties ar pieredzi. Un nosaukums ir atbilstošs - „LUDK pagrīdes miniturnīrs”.

Tātad, tiekamies šajā sestdienā, 6. novembrī, Rīgā, LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19! Reģistrācija - no pulksten 9.30. Desmitos - sākums. Būs 4 riņķi un fināls. Zemāk ir detalizēta dienas kārtība.

Kādas ir atšķirības no citiem līdzīgiem pasākumiem?

Dienas kārtība

09:30 - 10:00 	Reģistrācija
10:00 - 12:00 	1. riņķis
12:00 - 14:00 	2. riņķis
14:00 - 15:00 	Pusdienu pārtraukums
15:00 - 17:00 	3. riņķis
17:00 - 19:00 	4. riņķis
19:00 - 21:00 	Fināls
21.00 - 21.30 	Noslēgums

Paraugdebašu nedēļa [2010/09/11]

LU Debašu klubs (LUDK) šī semestra 2. studiju nedēļu pasludina par paraugdebašu nedēļu. Visas nedēļas garumā LU studentiem būs iespēja iepazīties ar britu parlamentārajām debatēm.

Pavisam tiks demonstrētas 5 paraugdebates. Četras debates notiks atsevišķās fakultātēs par to studentiem tuvām tēmām, bet pēdējā debate paredzēta plašai auditorijai, un tā tiks arī translēta tiešraidē LU portālā. Debates ierakstu var noskatītīes šeit.