Par britu parlamentārajām debatēm

Parlamentārās debates ir spēle, kurā mērķis ir pārliecināt tiesnešus un skatītājus kādā strīdīgā jautājumā, pārspējot oponentus ar labiem argumentiem, aizraujošu runu un trāpīgiem jautājumiem. Tas ir arī iecienīts sports daudzās pasaules universitātēs, jo padara strīdēšanos, kas vienmēr ir laba izklaide, arī par vērtīgu studentu izaugsmes līdzekli. Britu parlamentārās debates ir īpaši dinamisks stils, kurā pēc 15 minūšu gatavošanās sacenšas četri debatētāju pāri, kas veido valdības un opozīcijas koalīcijas. Šajā stilā notiek Pasaules debašu čempionāts universitātēm, kas ir viens no lielākajiem starptautiskajiem studentu pasākumiem, kā arī daudzi mazāk turnīri Latvijā un ārzemēs.


Par vidusskolēnu debatēm

Mūsuprāt, prasme publiski uzstāties un argumentēti izteikt savu viedokli ir viena no svarīgākākajām īpašībām nopietnai karjerai gandrīz jebkurā jomā. Debatēšana iemāca arī ātri un kvalitatīvi apstrādāt informāciju - atlasīt vajadzīgo un atmest lieko, kas vēlāk krietni atvieglo mācības augstskolā. Tajā pašā laikā debates ir arī spēle - intelektuāla un ļoti aizraujoša, tādēļ mācīšanās process ir vairāk nekā interesants. Tas dod iespēju apspriest sabiedrībā aktuālus jautājumus ar līdzīgi domājošiem jauniešiem un, piedaloties turnīros, iegūt draugus no visas Latvijas. Turnīros iespējams debatēt gan latviski, gan likt lietā angļu valodas zināšanas.


Par ieguvumiem

Treniņos jaunieši iemācās publiskās uzstāšanās prasmi, iemācās ne tikai runāt, bet arī klausīties un precīzi argumentēt savu nostāju. Debates trenē arī laika izjūtu un spēju pateikt svarīgāko, pieradina ātri un pareizi reaģēt uz negaidītiem pavērsieniem, arī saskatīt būtiskākās idejas, vērtības un argumentus. Debatētāji prot domāt un runāt strukturēti, prot saskatīt argumentus arī pretējā pusē. Bez tam debatēšana ievērojami paplašina redzesloku.


Par LU Debašu klubu

Latvijas Universitātes Debašu klubs darbību sāka 2007. gada 4. aprīlī ar paraugdebatēm LU Lielajā aulā un pirmo nodarbību uzreiz pēc tām. Biedrību un nodibinājumu reģistrā LU Debašu klubs tika ierakstīts 2009. gada 15. oktobrī kā biedrība „LUDK”.

LU Debašu klubs ir lielākais debašu klubs Latvijā. Nodarbības tajā ir apmeklējuši vairāk kā 300 jauniešu, to skaitā LU studenti, skolēni, politisko partiju biedri un citi.


Debatētāja ētikas kodekss

Biedrības „LUDK” biedri un aktīvisti, piedaloties organizētajos treniņos, lekcijās, turnīros, kā arī publiski izsakoties biedrības vārdā, apņemas ievērot šādus noteikumus:

  1. Izsakoties publiski, darīt to tā, lai sekmētu pozitīvas debašu kluba reputācijas veidošanos sabiedrībā.
  2. Ievērot vispārējos, sabiedrībā pieņemtos pieklājības principus gan pret debašu biedriem, gan pret jebkuru trešo personu, neatkarīgi no paustā viedokļa.
  3. Neizteikt savstarpējus apvainojumus, un, gadījumos, ja tādi tiek izteikti attiecībā uz biedru, neietekmēties no tiem savos tālākajos izteikumos.
  4. Atspēkojot citu personu teikto, kritizēt argumentus, nevis personību.
  5. Nelietot necenzētu valodu, publiski pārstāvot debašu klubu. Izvairīties lietot neliterāru valodu un izteikumus.
  6. Respektēt citu tiesības izteikties un tikt uzklausītiem. Nepārtraukt un nemēģināt pārkliegt citus.
  7. Būt paškritiskiem un mācīties no pieredzes. Uzklausīt citu kritiku un ieteikumus par savas uzstāšanās uzlabošanu.
  8. Atspēkojot citu teikto, neinterpretēt viņu pozīciju sev par labu un, aizstāvot savu viedokli, izmantot argumentus, nevis nepamatotus apgalvojumus.